อาหารและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

อาหารและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

ของว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL2 
06:00 - 22:00 น.

ร้านของฝากและร้านกาแฟ

Coffee Shop 
Terminal FL2 
06:00 - 22:00 น.

อาหารและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Parking 
06:00 - 21:00 น.

บริการของว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Parking 
06:00 - 22:00 น.

ของว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Departure Hall (Domestic) 
06:00 - 22:00 น.
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • พระตำหนักเขาน้อย...
      ตั้งอยู่เชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา อำเภอเมือง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2454 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ายุคลฆัมพร (กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์) เม...
  • น้ำตกโตนงาช้าง...
    โตนงาช้างเป็นชื่อน้ำตกที่ ถูกจัดว่าสวยที่สุดของภาคใต้ อยู่ในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คำว่าโตน เป็นภาษาท้องถิ่น มีความหมายว่า น้ำตก แ...