บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว


สถานที่ท่องเที่ยว

    - เมืองหาดใหญ่
    - สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่
    - วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน
    - น้ำตกโตนงาช้าง
    - ตลาดสันติสุข
    - ตลาดกิมหยง
    - สะพานติณสูลานนท์
    - เกาะยอ
    - แหลมสมิหลา
    - แหลมสนอ่อน
    - เก้าเส้ง
    - เกาะหนู-เกาะแมว
    - สวนสัตว์สงขลา
    - เขาตังกวน

 

งานเทศกาลต่างๆ
เดือนมกราคม
     งานเติมฝันให้น้อง นำนักเรียนด้อยโอกาสทางการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดสงขลา

เดือนมีนาคม
    งานประเพณีแห่พระสะเดาะเคราะห์ประจำปีชมขบวนแห่พระอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลา , แห่มังกรทอง สิงโต ขบวนพาเหรดสวยงาม

เดือนเมษายน
    งานประเพณีสงกรานต์หาดใหญ่และมิดไนท์สงกรานต์ ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ การจัดงานมหรสพต่างๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ การเล่นน้ำสงกรานต์ยามค่ำคืน กีฬาชนโค
     
เดือนมิถุนายน
    งานสุดปลายทางที่หาดใหญ่ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงบนเวที
     
เดือนสิงหาคม
    งานเทศกาลผลไม้หวาน อาหารอร่อย ออกร้านจำหน่ายอาหาร และผลไม้นานาชนิด ประกวดอาหารพื้นเมือง และอาหารไทย
     
เดือนสิงหาคม-กันยายน
    งานมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประกวดอาหารสะอาดรสชาติอร่อย , แข่งขันทำอาหาร , ประกวดร้านค้า , ออกร้านจำหน่ายอาหาร , OTOP, จำหน่ายต้นไม้ , สาธิตการเพาะพันธุ์ต้นไม้ , การเกษตรต่างๆ จากทั่วประเทศ , สินค้าพื้นเมือง , สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
     
เดือนกันยายน-ตุลาคม
    เทศกาลกินเจ พิธีสักการะศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ยเต๋าบ้อเก็ง ขบวนแห่เชิดมังกร , ลุยไฟร่วมกิจกรรมโปรดสัตว์ เพื่อลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามความเชื่อคนไทยเชื้อสายจีนและบุคคลทั่วไป
     
เดือนพฤศจิกายน
    งานประเพณีลอยกระทง ประกวดกระทง นางนพมาศ และการแสดงมหรสพต่าง ๆ , การออกร้านจำหน่ายสินค้า

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง)...
       หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง) เกาะสี่เกาะห้า เป็นหมู่เกาะกลางทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัท...
  • วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา)...
       วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา) ตั้งอยู่ที่ บ้านเขารูปช้างต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดาเป็นวัดจีนตั้งอยู่เชิงเขา เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีสถา...