โทรศัพท์สาธารณะ

 บริการโทรศัพท์สาธารณะ

ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่มีโทรศัพท์สาธารณะไว้คอยบริการผู้โดยสารหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้โทรศัพท์ บริเวณอาคารผู้โดยสารด้านนอกและประตูทางออกขึ้นเครื่องกระจายทั่วสนามบิน นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์สาธารณะสำหรับผู้พิการอีกด้วย
 
 
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • แหลมจองถนน (พัทลุง)...
       แหลมจองถนน (พัทลุง) แหลมจองถนน เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพั...
  • ตำหนักเขาน้อย (สงขลา)...
       ตำหนักเขาน้อย  (สงขลา) ตำหนักเขาน้อย ตั้งอยู่เชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2454 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่...