หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

อีเมล์
  คุณสามารถอีเมล์ถึงเราได้ที่
  สำนักสื่อสารองค์กร (ทอท.)
  และที่ ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่  

aotpr@airportthai.co.th
hdy_service@airportthai.co.th

ข้อมูลการติดต่อท่าอากาศยาน
 

เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง 0-7422-7000
เคาน์เตอร์บริการข้อมูล 0-7422-7131-3
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 0-7422-7140-2
ห้องปฐมพยาบาล 0-7422-7023
ตรวจคนเข้าเมือง 0-7422-7216-8
ศุลกากร 0-7422-7210-3

 

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • ร้านกันเอง หาดใหญ่...
     ร้านกันเอง (หาดใหญ่)   แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากันเอง เพราะฉะนั้นการมานั่งทานอาหารร้านนี้จึงสบายๆ เหมือนทานอยู่ที่บ้าน ด้วยชื่อเสียงที่มี...
  • สวนสัตว์สงขลา...
      เป็นสวนสัตว์เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 911 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทยคื...