ธนาคารและแลกเปลี่ยนเงินตรา

เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
    มีเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารต่าง ๆ ทั้งธนาคารซีไอเอ็มบี, กรงเทพ, ไทยพาณิชย์ (มีทั้งหมด 2 จุดบริการ บริเวณใกล้กับตู้ ATM และเคาน์เตอร์ Exchange), ทหารไทย, กสิกรไทย, กรุงไทยและออมสิน สำหรับให้บริการผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการที่บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารท่าอากาศยาน
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรา สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในสนามบินบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง)...
       หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง) เกาะสี่เกาะห้า เป็นหมู่เกาะกลางทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัท...
  • วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา)...
       วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา) ตั้งอยู่ที่ บ้านเขารูปช้างต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดาเป็นวัดจีนตั้งอยู่เชิงเขา เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีสถา...