ที่จอดรถ

บริการที่จอดรถยนต์
 • พื้นที่ทั้งหมด 28,751 ตารางเมตร
 • พื้นที่รองรับการจอดรถ 883 คัน 
อัตราค่าบริการจอดรถ
รถไม่เกิน 4 ล้อ
เกิน 4 ล้อ
ชั่วโมงแรก
10 บาท
20 บาท
ชั่วโมงที่สอง
20 บาท
40 บาท
ชั่วโมงที่สาม
35 บาท
70 บาท
  จอดรถ 4-24 ชม. คิดค่าบริการ 100 บาท
  จอดรถไม่เกิน 15 นาที ไม่คิดค่าบริการ

 

 • ทะเลหมอก เขาคอหงส์...
   ทะเลหมอกยามเช้า เขาคอหงส์    หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า หาดใหญ่ก็มีทะเลหมอกนะ คุณสามารถไปยืนชมวิวทะเลหมอกหาดใหญ่ได้ที่บนยอดเขาคอหงส์...
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา...
       คฤหาสน์เดิมของต้นตระกูล ณ สงขลา ที่ยืนยงผ่านกาลเวลามาร่วม 100 ปี มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดก...
 • One Day Trip 1 วันในตรัง...
     One Day Trip 1 วันในตรัง        ตรัง...จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของไทย แหล่งรวมร้านอาหารเลื่องชื่อ และสถ...