บริการที่จอดรถ สนามบินนหาดใหญ่ อัตราค่าบริการที่จอดรถ สนามบินหาดใหญ่

ที่จอดรถ

 บริการที่จอดรถ และ อัตราค่าบริการจอดรถ สนามบินหาดใหญ่

บริการที่จอดรถยนต์ สนามบินหาดใหญ่

  • พื้นที่ทั้งหมด 28,751 ตารางเมตร
  • พื้นที่รองรับการจอดรถ 883 คัน 
     
อัตราค่าบริการจอดรถ
รถไม่เกิน 4 ล้อ
เกิน 4 ล้อ
ชั่วโมงแรก
10 บาท
20 บาท
ชั่วโมงที่สอง
20 บาท
40 บาท
ชั่วโมงที่สาม
35 บาท
70 บาท
  จอดรถ 4-24 ชม. คิดค่าบริการ 100 บาท
  จอดรถไม่เกิน 15 นาที ไม่คิดค่าบริการ

 นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้