ขั้นตอนขาเข้าระหว่างประเทศ


ขั้นตอนขาเข้าระหว่างประเทศ

 

  ขั้นตอนที่1: ลงจากเครื่อง (สำหรับผู้โดยสารที่เดินผ่าน Jet Bridge ลงบันไดเลื่อนลงมาที่ชั้น1)


 ขั้นตอนที่2: ตรวจหนังสือเดินทาง และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

 ผ่านด่านตรวจ CIQ (ด่านกักกันพืช ด่านกักกันสัตว์ และด่านควบคุมโรค)

 หลังจากเดินทางมาเป็นเวลานาน ทางสนามบินมีห้องสูบบุหรี่และห้องน้ำไว้คอยบริการ

 

 

 ขั้นตอนที่3: รอรับกระเป๋าที่สายพาน

 

 

 ระหว่างรอกระเป๋าสามารถช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ได้บริเวณใกล้สายพาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 ขั้นตอนที่4: ผ่านด่านศุลกากร 

กรมศุลกากร จัดการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรฐานสากลและหลักการให้บริการเพื่อความสะดวกราบรื่น (Facilitate of Service) ขององค์การศุลกากรโลก โดยแบ่งช่องตรวจศุลกากรออกเป็นสองช่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


1. ช่องไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (Nothing to Declare) หรือช่องเขียว สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของที่ต้องเสียภาษีอากร ไม่มีสิ่งของต้องห้ามต้องกำจัด
2. ช่องมีสิ่งของต้องสำแดง (Goods to Declare) หรือช่องแดง สำหรับผู้โดยสารที่มีสิ่งของที่ต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้ามต้องกำจัดติดตัวเข้ามา หรือผู้โดยสารที่ไม่แน่ใจว่าสัมภาระติดตัวของตนนั้นต้องชำระอากรหรือเป็นของต้องห้ามต้องกำจัดหรือไม่

 

 

 ขั้นตอนที่5: เดินออกบริเวณทางออก

 


 

 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเหนื่อยๆ ทางสนามบินมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการมากมาย คลิกดูร้านค้าและร้านอาหาร
 สามารถนำกระเป๋ามาฝากได้ที่จุดบริการรับฝากกระเป๋า บริเวณทางออก อัตราค่าบริการชม.ละ 10 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 เช่ารถจากสนามบิน หรือ ใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบิน ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริเวณชั้น 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

                                                    AVIS                                                                       BUDGET

                                 THAI RENT A CAR                        SIXT RENT CAR                                 ASAP

 

Taxi Meter Airport Services


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


Airport Taxi


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้บริการ ATM ทุกธนาคาร ได้แก่ธนาคารออมสิน, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, ทหารไทยและ CIMB หรือแลกเปลี่ยนเงินตราได้บริเวณชั้น1 ที่เคาน์เตอร์ Exchange ของธนาคารไทยพาณิชย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 ยังไม่หมดเท่านี้ สนามบินหาดใหญ่ยังมีบริการ Package Tour ประเทศเพื่อนบ้านไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • E.P’s Artisan Bakery...
     E.P’s Artisan Bakery    ร้านเค้กเล็กๆ ชื่อดังประจำหาดใหญ่ ร้านตกแต่งใช้โทนสีดำ แต่มีสีสันต่าง ๆ แทรกแซมเข้าไป ทำให้ไม่ดูอึมคร...
  • น้ำตกโตนงาช้าง...
    โตนงาช้างเป็นชื่อน้ำตกที่ ถูกจัดว่าสวยที่สุดของภาคใต้ อยู่ในท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คำว่าโตน เป็นภาษาท้องถิ่น มีความหมายว่า น้ำตก แ...