ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ

 

ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ

นอกจากผู้โดยสารปกติแล้ว สนามบินหาดใหญ่ยังคำนึงถึงการบริการแด่บุคคลพิเศษ ทั้งพระภิกษุสงฆ์, คนชรา, ผู้พิการ, สตรีมีครรภ์ และสตรีที่มีเด็กเล็ก โดยได้ทำการจัดทำที่นั่งสำหรับบุคคลเหล่านี้ เพื่อความสะดวกระหว่างรอขึ้นเครื่อง

พิกัด: ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในและระหว่างประเทศ

 

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง)...
       หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง) เกาะสี่เกาะห้า เป็นหมู่เกาะกลางทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัท...
  • วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา)...
       วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา) ตั้งอยู่ที่ บ้านเขารูปช้างต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดาเป็นวัดจีนตั้งอยู่เชิงเขา เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีสถา...