ห้องสุขา

 

 ห้องสุขา


ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีห้องสุขาไว้บริการจำนวน 9 จุด

 ชั้น1 จำนวน 2 จุด คือบริเวณข้างตู้ ATM และหลัง Row Check-in 20 
ชั้น2 จำนวน 3 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาเข้า 1 จุด
 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาออก 1 จุด
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า 1 จุด
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก 1 จุด

 

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง)...
       หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง) เกาะสี่เกาะห้า เป็นหมู่เกาะกลางทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัท...
  • วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา)...
       วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา) ตั้งอยู่ที่ บ้านเขารูปช้างต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดาเป็นวัดจีนตั้งอยู่เชิงเขา เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีสถา...