จุดบริการรถเข็น

 

 จุดบริการรถเข็นกระเป๋า

สำหรับผู้โดยสารที่เอ็กซเรย์กระเป๋าลัมภาระบริเวณประตู 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว ใกล้กันมีจุดบริการรถเข็นกระเป๋าไว้คอยบริการ เพื่อความคล่องตัวในการเช็คอินหรือใช้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่

 

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง)...
       หมู่เกาะสี่ เกาะห้า (พัทลุง) เกาะสี่เกาะห้า เป็นหมู่เกาะกลางทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัท...
  • วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา)...
       วัดถ้ำเขารูปช้าง (สงขลา) ตั้งอยู่ที่ บ้านเขารูปช้างต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดาเป็นวัดจีนตั้งอยู่เชิงเขา เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีสถา...