ข้อมูลสายการบิน - ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ข้อมูลสายการบิน

 

สายการบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 

ลำดับ สายการบิน รหัส
1 AIR ASIA AK
2 NOK AIR DD
3 THAI AIR ASIA FD
4 THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG
5 THAI SMILE AIR TG
6 TIGER AIR TR