ตารางการบินขาเข้าล่วงหน้า, สนามบินหาดใหญ่

 

Flight No. Time Start / End Airline Origin Terminal Days
SL 708 12:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 710 14:10 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 714 16:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 991 18:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, W, F
SL 718 18:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Sa, Su
SL 724 21:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 726 22:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3102 08:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3064 08:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3116 08:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3501 10:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3104 11:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 421 12:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3106 13:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3108 15:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 461 15:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 408 17:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3114 17:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3110 18:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3118 20:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3112 21:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 161 19:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Rayong/U-Tapao Pattaya Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 463 23:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, W, F, Su
FD 3124 23:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Air Asia Co.2ltd.
Donmuang International Airport N/A Tu, Th, Sa
KY 8361 17:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
KUNMING AIRLINES
Kunming/Changshui Intl. Airport N/A Tu, Th, Sa
WE 259 07:40 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 269 09:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 265 15:20 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 263 17:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
WE 267 20:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Smile Airways Co.2 Ltd.
Bangkok International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
PG 298 08:30 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Bangkok Airways
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
3K 571 21:05 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Jetstar Asia Airways Pte Ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M, Su
3K 571 19:55 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Jetstar Asia Airways Pte Ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A W
3K 571 18:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Jetstar Asia Airways Pte Ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A F
DD 7102 07:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7104 10:45 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7108 14:35 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7112 16:50 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7114 19:25 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7116 22:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Nok Airlines Co.ltd.
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TR 634 14:00 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Scoot Tigerair Pte.ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 702 09:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 706 11:15 Start 29 October 2017
End 24 March 2018
Thai Lion Air
Donmuang International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TR 632 06:45 Start 25 November 2017
End 24 March 2018
Scoot Tigerair Pte.ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A Sa
TR 632 11:45 Start 27 November 2017
End 19 March 2018
Scoot Tigerair Pte.ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M
TR 632 11:45 Start 03 December 2017
End 18 March 2018
Scoot Tigerair Pte.ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A Su

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส...
       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส "ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุ โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา ดินเปรี้ยว" ...
  • Manorah Reclining Buddha Image at Wat Phukhao Thon...
       พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง (ตรัง) ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมาย...
  • แหลมจองถนน (พัทลุง)...
       แหลมจองถนน (พัทลุง) แหลมจองถนน เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพั...