อาหารและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

อาหารและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

ของว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Terminal FL2 
06:00 - 22:00 น.

ร้านของฝากและร้านกาแฟ

Coffee Shop 
Terminal FL2 
06:00 - 22:00 น.

อาหารและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Parking 
06:00 - 21:00 น.

บริการของว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Parking 
06:00 - 22:00 น.

ของว่างและเครื่องดื่ม

Coffee Shop 
Departure Hall (Domestic) 
06:00 - 22:00 น.