ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • Lipe Island...
     Lipe Island          Koh Lipe or many people called. "Maldives Thailand" The first seco...
  • Nan Yuan Noodle...
     Nan Yuan Noodle    Hut's famous noodle dumplings shop Nanyuan Store is famous throughout the country and has many bran...
  • Kala Maphrao Handicrafts Center (Phatthalung)...
       Kala Maphrao Handicrafts Center (Phatthalung) Coconut Shell Center, Phattalung is located at Moo 1, TambolChaiburi, AmphurMuang...