เรียน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถช่วงพิธีฮัจญ์

เส้นทางเดินรถช่วงพิธีฮัจญ์ การแบ่งโซนในช่วงพิธีฮัจญ์เริ่มตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560 (ตี 3) ถึง 2 กันยายน 2560   คลิกที่รูปเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่


Read More
Thailand Transport Map

Thailand Transport Map

     "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบ Thailand Journey Planner ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางทั้งด้วยรถส่วนบุคคลและด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยระบบสามารถให้ข้อมูลการเดินทางแบบ Multimodal...


Read More
กิจกรรม

                  นาวาอากาศโท ฤทธิรงค์ ก้อนมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมจัดกิจกรรม "Thanks for...


Read More
 26 สิงหาคม 2558 ครบรอบ 27 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

           ในวันนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้มีการจัดงานแถลงข่าวครบรอบ 27 ปี การดำเนินงาน โดยมีนาวาอากาศเอกสมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด...


Read More
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่งผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบพิธีธ์ฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเที่ยวบินแรก วันที่ 16 ส.ค. 58

   นายเจษฎา เพ็ชรเม็ดใหญ่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งผู้โดยสารที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8800 (เที่ยวบินแรก) เวลา 08.15 น....


Read More
ท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเชื้อโรคติดต่อและการกักกันโรค

                  นางพัชรา พรยุทธพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานเปิดโครงการ...


Read More
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ครบรอบ 26 ปีดำเนินงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ดำเนินการครบรอบ 26 ปี...


Read More
ทอท.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการอย่าวางสิ่งของทิ้งไว้ในท่าอากาศยาน

เมื่อเวลาประมาณ 14.50 น. เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ( ทหญ.) ได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณลานจอดรถยนต์หน้าอาคารผู้โดยสาร ทหญ.จึงได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่...


Read More