ศูนย์รวมของฝาก

Souvenirs 
FL1 
-

ศูนย์รวมของฝาก

Souvenirs 
FL1 
-

ศูนย์รวมของฝาก

Souvenirs 
FL1 
-

ของที่ระลึก เสื้อผ้า

Souvenirs 
FL1 
-

จำหน่ายของที่ระลึก

Souvenirs 
Terminal Departure Hall FL2 
-

ศูนย์รวมของฝาก

Souvenirs 
Terminal Departure Hall FL2 
-

ศูนย์รวมของฝาก

Souvenirs 
Terminal Departure Hall FL2 
-

  • Kho Hong Mountain Sea Mist...
     Kho Hong Mountain Sea Mist    Many people may not know that. Hat Yai has a sea of mist. You can watch the view of Haad Yai fo...
  • Kao Noi Palace (Songkhla)...
       Kao Noi Palace  (Songkhla) The Kao Noi Palace is located at the southern of foothill of Noi Mountain on Sa Dao Road. ...
  • Kho Hong Mountain Sea Mist...
     Kho Hong Mountain Sea Mist    Many people may not know that. Hat Yai has a sea of mist. You can watch the view of Haad Yai fo...