เฟิร์ส & เฟิร์น

ศูนย์รวมของฝาก

 • Souvenirs
 • Departure Hall (Domestic)
 • 06:00 - 22:00น.
 • เฟิร์ส & เฟิร์น ร้านจำหน่ายของฝาก มีสินค้าให้เลือกซื้อ เพื่อนำไปเป็นของฝากมากมาย ร้านนี้จะอยู่บริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกชั้น 2

 • Lipe Island...
   Lipe Island          Koh Lipe or many people called. "Maldives Thailand" The first seco...
 • Carpenters Restaurant Hat Yai...
   Carpenters Restaurant   Classic Chic Restaurant This is a collector's shop. The upper corner is a private area. Perfect to hang ...
 • Klong Hae Floating Market...
   Klong Hae Floating Market    "Klong Hae Floating Market" The first and only floating market in the s...