แอร์มาร์ท

ของที่ระลึก เสื้อผ้า

  • Souvenirs
  • Terminal FL1
  • 06:00 - 22:00น.
  • แอร์มาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ของฝากมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า เป็นต้น ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถแวะร้านนี้ เพื่อหาซื้อของฝากหรือของที่ระลึก ให้กับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดได้