แอร์มาร์ท

ของที่ระลึก เสื้อผ้า

 • Souvenirs
 • FL1
 • แอร์มาร์ท ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ของฝากมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า เป็นต้น ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถแวะร้านนี้ เพื่อหาซื้อของฝากหรือของที่ระลึก ให้กับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดได้

 • Kho Hong Mountain Sea Mist...
   Kho Hong Mountain Sea Mist    Many people may not know that. Hat Yai has a sea of mist. You can watch the view of Haad Yai fo...
 • ตลาดกรีนเวย์...
      แหล่งช๊อปของมือ 2 ของคนหาดใหญ่ อารมณ์ประมาณตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพฯ นี่แหละ เดินสบาย ๆ ไม่ต้องกลัวแดดเพราะกว่าจะเปิดก็ 5โมงเ...
 • Wat Tham Khao Rup Chang...
      In Tambon Padang Besar, about 13 kilometers from Padang Besar Market, finds Wat Tham Khao Rup Chang which is unlike other ...