กาแฟไท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 • Coffee Shop
 • Terminal FL2
 • ร้านจำหน่ายกาแฟในชื่อ กาแฟไท ซึ่งผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถนั่งจิบกาแฟที่ร้านได้เลย โดยร้านนี้จะอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 2
 • Kho Hong Mountain Sea Mist...
   Kho Hong Mountain Sea Mist    Many people may not know that. Hat Yai has a sea of mist. You can watch the view of Haad Yai fo...
 • Burger Bravo Hat Yai...
   Burger Bravo    Food Truck is a new trend to tourists. Pay attention to every step. Super Bravo's delectable menu includes ...
 • Nai roo Restaurant...
   Nai roo Restaurant   One of the oldest Chinese restaurants in Hat Yai. Delicious legend in the mysterious Soi near Kim Yong Market ...