เหินนภา

อาหารและเครื่องดื่ม

 • Restaurants
 • Terminal FL2
 • ห้องอาหารเหินนภา ศูนย์บริการอาหาร ซึ่งจะมีเมนูหลากหลายให้เลือกทาน พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทำให้ได้เพลิดเพลินกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วย
 • Kho Hong Mountain Sea Mist...
   Kho Hong Mountain Sea Mist    Many people may not know that. Hat Yai has a sea of mist. You can watch the view of Haad Yai fo...
 • ตลาดกรีนเวย์...
      แหล่งช๊อปของมือ 2 ของคนหาดใหญ่ อารมณ์ประมาณตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพฯ นี่แหละ เดินสบาย ๆ ไม่ต้องกลัวแดดเพราะกว่าจะเปิดก็ 5โมงเ...
 • Wat Tham Khao Rup Chang...
      In Tambon Padang Besar, about 13 kilometers from Padang Besar Market, finds Wat Tham Khao Rup Chang which is unlike other ...