อาหารและเครื่องดื่ม

Restaurants 
FL1 
-

ศูนย์รวมของฝาก

Restaurants 
FL1 
-

อาหารและเครื่องดื่ม

Restaurants 
Terminal FL2 
-
  • Kho Hong Mountain Sea Mist...
     Kho Hong Mountain Sea Mist    Many people may not know that. Hat Yai has a sea of mist. You can watch the view of Haad Yai fo...
  • Salapao Ko Ouan Hatyai...
     Salapao 'Ko Ouan'   So cool with the steamed bread recipe of the store. Anyone who has not eaten is considered to miss. Ther...
  • KALA Coconut Ice Cream...
     KALA Coconut Ice Cream   Another cool place to try. Fresh coconut milk ice cream There are more than 10 types of products to choose ...