อาหารและเครื่องดื่ม

Restaurants 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

จำหน่ายลูกชิ้นปลาเจ้าดังในหาดใหญ่และศูนย์รวมของฝาก

Restaurants 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

ภัตตาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Restaurants 
Terminal FL2 
06:00 - 22:00 น.
  • Pikul Thong royal project...
     Pikul Thong Royal Project "Swamp Land Development Center Ground The prototype solution for acid soil."   Source:...
  • Kim Yong Market...
    Kim Yong Market  From the saturation point, let's break the delicious moment. Change the atmosphere to walk the shopping lifestyle...
  • Pikul Thong royal project...
     Pikul Thong Royal Project "Swamp Land Development Center Ground The prototype solution for acid soil."   Source:...