จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากร รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ

Duty Free Shop 
Departure Hall (International) 
06:00 - 22:00 น.

จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากร รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ

Duty Free Shop 
Arrival Hall (International) 
06:00 - 22:00 น.
  • Pikul Thong royal project...
     Pikul Thong Royal Project "Swamp Land Development Center Ground The prototype solution for acid soil."   Source:...
  • Laem Chong Thanon (Phatthalung)...
       Laem Chong Thanon (Phatthalung) LaemChong Thanon is a famous fishing village of Phatthalung located in Chong Thanon sub-distric...
  • Kao Noi Palace (Songkhla)...
       Kao Noi Palace  (Songkhla) The Kao Noi Palace is located at the southern of foothill of Noi Mountain on Sa Dao Road. ...