อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

ร้านของฝากและเบเกอรี่

Bakery& Ice Cream 
Terminal FL1 
06:00 - 22:00 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
Departure Hall (Domestic) 
06:00 - 22:00 น.

ของว่างและเครื่องดื่ม

Bakery& Ice Cream 
Departure Hall (Domestic) 
06:00 - 22:00 น.