交通运输

交通运输

 

  交通运输

 

Taxi Meter Airport Services

首都机场为您提供出租车停靠位置,方便您乘坐出租车前往机场或从机场离开。每次加 50 泰铢.