ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สนามบินหาดใหญ่)

The Official website of Thailand International Airport
TODAY
11:00 AM 31
App : AOT - Airport of Thailand สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในประเทศไทย : Destinations in Thailand

Hatyai

H : 32 C L : 24 C
Tue Wed Thu Fri Sat Sun

34 c

24 c

33 c

24 c

33 c

25 c

33 c

25 c

33 c

25 c

33 c

24 c

Festive Don't Miss

More

Online Booking

Powered by

BOOK YOUR TRAVEL
With Instant Confirmation

Room details
Room
Room Adult Child (2-11 Years) Age
Room 1

Powered by

Destination:

Powered by

Car Rentals
Flight Booking Now
Travel Package Booking Now
SONGKRAN FESTIVAL
TOP HOTEL IN HAT YAI
Booking Zone

The Most Popular Check-in ... Live@Airport